DOLAR 32,2975 -0.04%
EURO 35,1333 0.52%
ALTIN 2.407,39-0,31
BITCOIN 2191547-1,96%
Şanlıurfa
37°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Yeni müfredatta matematik derslerinde “algoritma-bilişim” odakta olacak

Yeni müfredatta matematik derslerinde “algoritma-bilişim” odakta olacak

ABONE OL
27 Nisan 2024 16:09
Urfa Haberleri Yeni müfredatta matematik derslerinde “algoritma-bilişim” odakta olacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

 

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan yeni müfredat taslağında, matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde kurgulandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde, matematik alan becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlendi.

Programın benimsediği beceri odaklı, anlam ve ihtiyaç temelli yaklaşımın matematiğin korkulan değil sevilen, ezberlenen değil keşfedilen bir ders olmasına hizmet etmesi amaçlandı.

Öğretmenlerin programın yeni yaklaşımını anlamlandırmalarını sağlayacak ve sınıf içi uygulamalarına ışık tutacak her türlü açıklama program metninde yer aldı.

Yeni müfredatta yer verilen 5 matematik alan becerisi, “matematiksel muhakeme”, “matematiksel problem çözme”, “matematiksel temsil”, “veri ile çalışma” ve “veriye dayalı karar verme”, “matematiksel araç ve teknoloji ile
çalışma” olarak planlandı.

Matematik dersi öğretim programları hazırlık sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise komisyonları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül yapısı gereğince birlikte çalıştı.

Öncelikle “sayılar”, “geometri” ve “istatistik ve olasılık” konularının ilkokuldan liseye kadar
ilişkisel ve tutarlı bir biçimde nasıl yerleştirilmesi gerektiğine odaklanıldı.
Sonrasında komisyonlar yatayda çalışarak düzeyin matematik öğrenme hedeflerine
ilişkin içerikleri belirledi ve bu içeriklere ilişkin tema düzenlerini oluşturdu.

Bu sayede, örneğin ortaokul matematik dersi öğretim programında işlemsel yönüyle öğrencileri zorlayıcı içerikler ortaöğretime
taşındı ve bu sayede ortaokul düzeyinde daha kavramsal ilişkilere yer verildi, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek içerik ve yaklaşımlar daha çok ön planda tutuldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni hazırlanan ilkokul matematik müfredatında, öğrenme hedefleri tahmin, zihinden işlem ve
prosedür şeklinde devam eden öğrencinin matematiksel muhakeme gücünü ve düşünme
becerilerini öğretme-öğrenme uygulamalarını öne çıkaran bir aşamayla verildi.

Daha önceki programlarda ayrı ele alınan 4 işlemden, toplama çıkarma bir arada toplamsal durumu vermek; çarpma ve bölme bir arada çarpımsal durumu vermek için ilişkisel olarak verildi.

Mevcut öğretim programında sezgisel karşılaştırma toplama ve çıkarma işleminden sonra verilirken yeni öğretim programında sezgisel karşılaştırma 4 işlemden önce verilerek öğrenenlerin 4 işlem becerileri ile
alakalı öğrenme hedefleri arasında köprü kurmaları sağlandı.

Ayrıca yeni program çocuklardaki sayı hissi ve sayı kavramının gelişimi dikkate alınarak tasarlandı.

Yeni öğretim programının öğrenme hedefleri, ilkokul öğrencilerinin geometrik düşünce düzeylerinin görsel düzeyde olmasından dolayı
buna göre yapılandırıldı.

Bu kapsamda gelişimsel süreç dikkate alınarak parça-bütün ilişkisi ön plana çıkarıldı ve öğrencilere farklı nesne modelleri ile
nesnelerin geometrisinin kavratılması amaçlandı.

Öğretme öğrenme süreci daha somut bir yapıda ilerletildi ve öğrencilerin algılayabildikleri geometrik cisimlerden yola çıkılarak şekillerin
anlamlandırılması hedeflendi.

Veriye dayalı araştırma temasında bilim ve teknolojinin de artmasından dolayı ilkokul 1. sınıftan itibaren istatistiksel araştırma sürecinin
tüm adımları kullanıldı.

Olasılık konusu da çocukların bilişsel ve duyuşsal özellikleri dikkate alınarak basitten karmaşığa doğru ilkokul 4. sınıftan
itibaren verilmeye başlanarak ortaokuldaki olasılık gerektiren içeriklere temel
oluşturuldu.

Programda, içerik çerçevesinde yapılan sadeleştirmeler kapsamında, ilkokul 1. sınıfta öğrencilerin birinci sınıfta güçlük yaşamaları
nedeniyle “kesirler, zaman, sıvı ölçme, standart ölçme araçları ile işlem süreçleri, takvim okuma” konuları 1. sınıftan kaldırılarak ikinci sınıftan
itibaren verilmeye başlandı.

İlkokul 3. sınıfta Romen rakamları öğrenme hedefi olarak verilmedi, zaman ölçme ile ilgili olarak öğretme-öğrenme uygulamalarına
yansıtıldı. Sütun grafiği 5. sınıfa aktarıldı, alan ölçme tamamen ilkokuldan kaldırıldı. 4. sınıftaki ışın doğru parçası düzlem konuları 5. sınıfa
aktarıldı. İlkokul 1. sınıflara, şipşak (nokta sayılama) sayma, şekil örüntüleri, kodlama ve algoritma aktiviteleri eklendi. İlkokul 3. sınıflara
algoritma eklendi. İlkokul 4. sınıflara, denk kesir ve günlük yaşamda karşılaşılan olasılık durumları eklendi.

Tema içerikleri ve öğrenme hedefleri öğrencilerin gelişim düzeyi dikkate alınarak, öncüllük-ardıllık, ön koşul ilişkisi gibi matematik disiplinin gerektirdiği ilkeler göz önünde bulundurularak yapılandırıldı.

ORTAOKUL MATEMATİK
MÜFREDATI

Ortaokul matematik dersi öğretim programı geliştirilirken,parçalanmış kazanım yapısından çıkılarak bütüncül bir içerik yapısına geçildi,başta matematik alan becerileri olmak üzere bütünleşik beceriler, değer, okuryazarlık, eğilim, sosyal-duygusal beceriler odaklı bir program anlayışı benimsendi.

Program, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verebilme üst düzey becerilerinin gelişimini de destekleyecek şekilde tasarlandı.

Bu bağlamda programda işlemsel yönüyle öğrencileri zorlayıcı içerikler ortaöğretime taşındı, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek
içerik ve yaklaşımlar ön planda tutuldu. Örneğin, köklü ifadelerle işlemler ortaöğretime taşındı fakat köklü ifadeler bağlamında gerçek sayılar kümesinin anlamlandırılmasına ortaokulda önem verildi. Lisede büyük öneme sahip olan
fonksiyon kavramına doğru ve doğrusal oran kavramlarının bir devamı niteliğinde
8. sınıftan itibaren yer verilmeye başlandı.

Matematiksel kavramlar ilişkilendirilerek hemen her sınıf düzeyinde araç ve teknolojiden yararlanıldı; veri biliminin ve veri ile çalışma
becerisinin gerçek yaşamda, bilim ve teknolojide artan öneminden ötürü, istatistik ve olasılık konularına daha fazla ağırlık verildi.

Dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla matematiksel içeriklerle
ilişkili algoritma konusu da programa eklendi.

LİSE MATEMATİK
MÜFREDATI

 

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, çağın bilimsel
gelişmeleri ve beceri temelli program yaklaşımı doğrultusunda yeniden
şekillendirildi.

Öğrenciler için işlemsel yükü fazla olan, anlamlı
öğrenmelere hizmet etmeyen ve programın genel amaçları doğrultusunda
ortaöğretim düzeyinde ihtiyaç duyulmayan içerikler gözden geçirildi, bazıları
çıkarılarak yerine yenileri eklendi.

Bu bağlamda, matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi ilk
defa bu programda, matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek
şekilde kurgulandı.

İstatistik konuları “veri ile çalışma ve veriye dayalı
karar verme becerisi” bağlamında yeniden ele alındı ve programdaki yeri
önemli oranda artırıldı.

Sayılar, cebir ve fonksiyonlarla ilgili konular,
fonksiyonlar merkeze alınarak yeniden tasarlandı. Disiplinler arası bağlamda
fonksiyonların değişimleri inceleme ve problem çözme aracı olma boyutları ön
planda tutuldu.

Soyut, sembolik ve işlem odaklı bir şekilde ele alınan
kümeler ve mantık konuları diğer konulara entegre edilerek yeniden
yapılandırıldı. Kümelerle ilgili işlemlerin yanı sıra mantık bağlaçları ve
niceleyicilerin matematiksel dil ve sembolizm içindeki yeri ve öneminin fark
edilip etkin şekilde kullanımı ile öğrencilerin matematiksel doğrulama ve ispat
yapma becerilerinin aşamalı şekilde gelişimini sağlayacak bir program
geliştirildi.

Geometride araç ve teknoloji kullanımı öne çıkarıldı,
muhakeme ve problem çözme temelli dinamik bir geometri öğretimi hedeflendi.

Mevcut haliyle bir hesaplama aracından öteye geçmeyen
oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer
verilmedi, değişimin matematiğinin temel araçları olarak limit ve türev
konuları daha kapsamlı şekilde ele alındı. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara
problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verildi.

LİMİT VE TÜREV
KAPSAMLI YER ALACAK

İntegral kavramının programlardaki yeri süregelen revizyon çalışmaları ile önemli oranda daraltılmıştı ve mevcut haliyle anlamlı bir

öğrenme gerçekleşmediği ve diğer ortaöğretim derslerinde de integral kavramının
kullanılmadığı görüldü.

Yeni Ortaöğretim Matematik Programında nicelikler arası değişimleri incelemenin temel araçları olarak limit ve türev kavramları ön
plana çıkarıldı.

Bu kavramlara beceri odaklı bir yaklaşımla önceki programlardan daha kapsamlı şekilde yer verildi. Lisede, halihazırda oldukça
sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni programda 4 yıl boyunca değişimlerin incelenmesi odaklı bir yaklaşım ortaya konuldu. Bu yaklaşımın üniversitedeki analiz dersleri için
sağlam bir temel oluşturacağı ve sonraki eğitim ve kariyer yaşantılarında ihtiyacı olacak öğrencilerin integrali de tam anlamıyla öğrenebilecekleri  öngörüldü.

 


En az 10 karakter gerekli